دیجیتال مارکتینگ؛
دنیای تبلیغات نیز امروزه وجه ی جدیدی را به خود دیده که با توجه به تغییر رفتار مخاطبین٬ داشتن فضاهای تبلیغاتی در دنیای مجازی بخش دیگری از ذهن مخاطب را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا مکمل دیگر روش های تبلیغاتی در جهت هرچه سریع تر شناخته شدن آن برند باشد.
در این راستا مجموعه نقش ناب نیز اقدام به طراحی و تدوین کمپین های دیجیتال مارکتینگ در جهت پاسخ به نیاز مخاطب و مشتریان خود نموده است.