طراحی و گرافیک؛
طراحی گرافیک، پروسه خلاقانه ای است که از هنر و تکنولوژی بهره می برد، مجموعه “نقش ناب” از راه آنالیز و تفسیر نیازهای هر مجموعه و به منظور دستیابی به اهداف ارتباطی و استراتژی بازار هدف ،شما را همراهی خواهد کرد.
🔶طراحی کلیه اقلام چاپی
🔶طراحی و گرافیک وب
🔶طراحی لوگو
🔶طراحی بروشور و کاتالوگ
🔶طراحی بسته بندی کالا
🔶طراحی ست اداری و هویت بصری
🔶طراحی تابلو های تبلیغاتی
🔶طراحی ست اداری و هویت سازمانی